Reinpolitiet

Reinpolitiet er en spesialtjeneste i det norske politiet som har ansvar for å beskytte den samiske reindriften i Nord-Norge. Reinpolitiet ble opprettet i 1949 og har et ansvarsområde som dekker omtrent 56 000&nbsp football uniform creator;km² i Finnmark og Nord-Troms drinking glasses from bottles. Reinpolitiet har i dag 14 tjenestemenn. Koordinatoren har kontorsted i Alta. De 14 tjenestemennene opererer i 7 patruljer (to mann i hver patrulje) retro soccer gear.

Reinpolitiets hovedoppgaver er knyttet til allmennhetens bruk av naturen og til problemer innen reindriftsnæringen i tillegg til de alminnelige politimessige gjøremål. Oppgavene fremgår av egen instruks. Oppgavene knytter seg særlig til forebygging og løsning av konflikter ved sammenblanding, skilling, merking og slakting av rein steel water bottle, men reinpolitiet har også politi- og oppsynsoppgaver i forhold til generell natur- og miljøkriminalitet. Dette omfatter kontroll av laksefisket langs kysten om sommeren og ulovlig kjøring med snøscootere og firehjulsmotorsykler. Landbruksdirektoratet (tidligere Reindriftsforvaltningen) skal alltid orienteres for om mulig å innhente råd og bistand til videre behandling av saker som berører reindriften.

Reinpolitiets patruljer bruker hovedsakelig snøscootere og firehjulsmotorsykler.