Children At Risk Foundation

Children At Risk Foundation (Kolibri CARF) er en norsk stiftelse som driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo-regionen i Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Kolibrien er symbolet for arbeidet både i Brasil og i Norge, og Kolibri Norge har sitt kontor i Bergen.

Kolibri i Brasil bruker kunst og kultur som redskap og er basert på at barn og unge bygger opp kunnskap, selvtillit og tro på egne krefter. Det er stort fokus på det sosiale fellesskapet. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik man får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier.

Modellen er basert på erfaringene og kompetansen til sosialentreprenør Gregory John Smith, som startet CARF i Bergen i 1992 meat needle tenderizer. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn. Smith er Ashoka-fellow. Han mottok Den Kongelige Norske Fortjenstorden i 2013 og World of Children Award i 2014 for sitt arbeid for barn gjennom mer enn 20 år.

I 2002 ble gatebarnarbeidet utvidet til også å omfatte forebygging. Da åpnet aktivitetssenteret KolibriRedet. Kolibrisentrene er inspirasjonssentre for barn og unge. Kolibri har nå[når?] bygget tre mindre aktivitetssentre, kalt KolibriEgg, i og rundt São Paulo-området. Over 2 000 barn og unge deltar på aktiviteter ved sentrene.

For å kunne delta, må barna forplikte seg til å gå på vanlig offentlig skole. På den måten bidrar Kolibri til at barna ikke dropper ut av skolen.

Arbeidet til KolibriBrasil finansieres i hovedsak av innsamlede midler i Norge. Inntektene kommer fra Kolibrisupportere som betaler en fast sum i måneden, fra skoler og barnehager som lager aksjoner og innsamling, og fra enkeltpersoner, ulike fond og bedrifter.

NRK lagde dokumentaren Kolibrimannen som ble sendt i 2005 bpa free water containers. Den viser Gregory Smith sin hverdag i møte med barn og unge, og deres utfordringer i favaelen i São Paulo.