Linea McMahon

Linea McMahon (McMahon Line in inglese) è il termine utilizzato per indicare il confine effettivo tra India e Cina che si estende per 890 chilometri dal Bhutan a ovest e per 260 chilometri dalla grande ansa del Brahmaputra ad est, attraversando in larga parte le cime dell’Himalaya. Non è riconosciuta dalla Cina ed è fonte di dispute territoriali.

La linea prende nome dal diplomatico britannico Sir Henry McMahon, plenipotenziario nelle trattative che nel luglio 1914 portarono il Governo britannico e quello tibetano a firmare l’Accordo di Simla, un trattato bilaterale che stabiliva lo status indipendente del Tibet e, con i suoi annessi, fissava il confine tra Tibet e Cina e quello tra Cina e India britannica.

Durante i lavori della conferenza di Simla una mappa in scala ridotta del confine indo-tibetano venne annessa alla proposta di accordo ma non fu discussa dai cinesi e non messa alla loro attenzione nella sua versione in scala più dettagliata

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Fonti indiane attestano che il plenipotenziario cinese non espresse il proprio disaccordo quando gli venne sottoposta la proposta. Fonti britanniche degli anni dieci avrebbero invece confermato che l’accordo sul confine non era noto ai cinesi e pertanto il Governo britannico inizialmente non riconobbe gli accordi presi da McMahon in quanto contrastanti con la Convenzione anglo-russa del 1907, che riconosceva il rapporto di suzeraineté del Tibet con la Cina e imponeva a entrambi i paesi di non intraprendere negoziati con il Tibet senza l’intermediazione del Governo cinese rubbermaid water bottles.

Si ritiene che gli accordi di confine decisi durante la conferenza di Simla furono pubblicati per la prima volta nell’edizione degli 1929 Aitchison’s Treaties (anche se alcuni studiosi ritengano che furono aggiunti in un secondo momento). La Convenzione anglo-russa era stata concordemente abbandonata nel 1921 dal governo sovietico e da quello britannico ma l’Accordo di Simla venne sostanzialmente dimenticato e soltanto nel 1937 il Survey of India meat tenderizer papain, istituto cartografico e topografico nazionale indiano, pubblicò una mappa dettagliata in cui la Linea McMahon era disegnata come confine ufficiale.

Alla fine degli anni cinquanta la linea McMahon divenne fonte di tensioni tra cinesi e indiani perché i primi contestavano il fatto che il Tibet, non essendo mai stato un Paese indipendente pork tenderizer, non avrebbe potuto siglare un trattato per delineare una frontiera internazionale e rivendicavano una diversa linea di confine, la cosiddetta Linea attuale di controllo. Nell’ottobre 1962 la disputa territoriale provocò un breve ma intenso conflitto noto come Guerra sino-indiana.

Stanisław Kujot

Stanisław Kujot (ur. 13 listopada 1845 w Kiełpinie koło Tucholi, zm. 5 grudnia 1914 w Grzybnie) – polski duchowny katolicki, historyk, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie.

Maturę uzyskał w 1865 w Chełmnie. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie na uniwersytetach w Münster (teologię i filologię) i Berlinie (historię) lifefactory bottles. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 kwietnia 1870. Złożył egzamin państwowy pro facultate docendi (1872), z filologii. W latach 1872-1893 pracował jako nauczyciel historii powszechnej i historii literatury polskiej w Collegium Marianum w Pelplinie. Od 1893 objął probostwo w Grzybnie.

Od momentu powstania Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1875 był jego aktywnym członkiem

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. W latach 1875-1884 sprawował funkcję wiceprezesa Wydziału Historyczno-Archeologicznego, a w latach 1897-1914 prezesa Towarzystwa. Pełniąc funkcję kierownika akcji wydawniczej TNT ożywił i rozszerzył działalność wydawniczą Towarzystwa. Był inicjatorem wydawania serii źródłowej Fontes. Wznowił wydawanie serii Roczniki TNT. Był współtwórcą czasopisma naukowego Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu glass bottles for water, którego pierwszy numer ukazał się w 1908 roku.

Najważniejszą pozycją w dorobku naukowym, wieńczącą ponad 40-letnie badania, były (wydane już po śmierci autora) oraz gruntowne studium nad początkami sieci parafialnej na Pomorzu Nadwiślańskim

W 1900 Uniwersytet Jagielloński w uznaniu zasług nadał księdzu Kujotowi tytuł doktora honoris causa.

Aktywnie uczestniczył w stowarzyszeniach religijnych i świeckich między innymi w Bibliotece Obywateli Polskich Ziem Zachodnich, Komitecie dla Szkół Elementarnych, Towarzystwie Św.Wincentego i innych.

Bibliografię prac ks. Stanisława Kujota zestawił ks. Paweł Czaplewski, wówczas proboszcz w Szynychu w powiecie chełmińskim.

Ks. Dr Stanisław Kujot, […] mąż niewątpliwie najwięcej około historjografji diecezji chełmińskiej zasłużony, przytem wzorowy duszpasterz i wytrawny pedagog, […] – taką charakterystykę wystawił księdzu Stanisławowi Kujotowi urodzony w Chełmży ks. Tadeusz Glemma.

8 maja 2007 Szkoła Podstawowa w Wybczu otrzymała imię Stanisława Kujota. Imię zostało nadane przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego

Kenyan Sign Language

Kenyan Sign Language (English: KSL, Swahili: LAK) is a sign language used by the deaf community in Kenya. It is used by over half of the country’s estimated 600,000 deaf population. There are some dialect differences between Kisumu (western Kenya) and Mombasa (eastern Kenya).

As well as Kenyan Sign Language, a number of other languages have been used for instruction in Kenya: Belgian Sign Language (in one school only), British Sign Language (in one school only), American Sign Language, KIE Signed English, and even Korean Sign Language. It is probable that students in these schools use a form of KSL regardless.

A manual alphabet exists mainly from the American Sign Language manual alphabet. However the British manual alphabet was used in the early years.

KSL currently has no legal status, but there is a proposal that Kenyan Sign Language (KSL) and Braille should be recognized in the country’s new constitution as national and official Languages alongside English and Swahili.

Interpreters are rarely available, and usually ‘unqualified’ uncertified due to the lack of a training program/certification process.

Kenya Sign Language Interpreters Association was set up by a group of 20 local interpreters after a training by the first Deaf Education US Peace Corps Volunteers in September 2000. Prior to this training there were several short term trainings conducted by KSLRP/KNAD dating back to 1980s and 1990s. [KSLIA] is an indigenous initiative evolving and strengthening the face of the Interpreting profession in Kenya. [KSLIA] hopes to improve and elevate the standards of Interpreting in Kenya through the following objectives:

a)To secure official recognition by the Government of S.L Interpreters profession

b)Encourage and promote initiatives in improving the standards of SL interpreting and interpreter training and pay scale of interpreters depending with their level and skills of interpretation through certification.

c)Cooperation with other recognized bodies concerned in the welfare of the deaf and in provision of S.L Interpreters throughout the world.

d)Awareness creation on Deafness and SL. Interpreters through publication of information materials

e)To collect and raise funds for the achievement of goals and objectives through membership fee

Colombia 2016 Home CARDONA 8 Jerseys

Colombia 2016 Home CARDONA 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, subscription, contribution, gifts or donations, commissions and payments, fund raising whether in money or otherwise from both members and non members.

f)To maintain and administer a registry of S.L Interpreters in Kenya, enforce a code of ethics and mediate conflict between the Interpreters and their clients.

KSLIA is working towards the establishment of a training program and a certification process for its membership. [KSLIA] envisions its role in a three pronged approach – the three C’s – Certification of members, Continuing education for the practicing Interpreters and Conflict resolution through enforcement of the Code of Ethics.

Global Deaf Connection, Deaf Aid

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, and KSLIA have jointly organized a series of trainings aimed at developing a process to provide training, certification and continued professional development for Kenyan Interpreters.

A Kenyan Sign Language dictionary was published in 1991. KSLRP working with Peace Corp Volunteers have recently developed an interactive digital dictionary ([KSL Interactive])

A new online dictionary and mobile application have been published at www.ksldictionary.com since the year 2014. ([KSL Dictionary]

KSL is not generally used in the classrooms of Kenya’s 35 residential boarding schools for deaf students, despite it being their main language, and reportedly literacy in English and Swahili is very low among the deaf community. Since the first deaf schools were established in the 1960s, the teaching staff rarely (if ever) included a deaf person, until a government program in the 1990s (spearheaded by the Kenya National Association of the Deaf) saw two deaf individuals trained and employed as teachers. However, the program is now continued by Global Deaf Connection chaired by Nickson Kakiri. It is based at Machakos Teachers College.

The Kenya National Association of the Deaf (KNAD) is a national non-governmental organisation formed and managed by Deaf people. It was established in 1986 and registered in 1987 under the Societies Act; KNAD is also an ordinary member of the World Federation of the Deaf.

The Kenyan Sign Language Interpreters Association (KSLIA) is a national, non governmental, Society formed and managed by Kenyan Interpreters to promote the development of the Interpreting profession in Kenya and to provide quality Interpretation services for Deaf Kenyans. It was established in September 2000. KSLIA is working on becoming a member of WASLI World Association of Sign Language Interpreters.

Humble Hearts School in Nairobi, Kisii School for the Deaf and Kenya Christian School for the Deaf at Oyugis uses KSL as the language of instruction. Humble Hearts School is Kenya’s first sign bilingual school where KSL and English are taught on an equal par. Kedowa School for the Deaf in Kericho District also uses KSL for instruction, and is unique among Deaf schools in Kenya in that more than half of the teachers at the school are Deaf themselves.

Mazda Cosmo

Cosmo è un nome utilizzato dalla casa automobilistica giapponese Mazda per indicare quattro vetture realizzate a partire dal 1967 fino al settembre 1995. Il nome Cosmo venne impiegato per indicare le vetture di classe GT o nella fascia alta della gamma. Pur condividendo lo stesso nome le diverse Cosmo non erano particolarmente collegate tra di loro, anche se condividevano l’impiego del motore rotativo Wankel.

La prima Mazda ad utilizzare il nome Cosmo venne presentata, come concept-car, al salone di Tokyo del 1964. La vettura, conosciuta anche come Cosmo Sports o 110S, era dotata del motore Wankel 8A sul prototipo del 1963 e del 10A sulla vettura del 1964. Inizialmente furono sessanta le vetture realizzate, il cui impiego principale fu quello di essere utilizzate come vetture di prova per i concessionari. Queste auto venivano costruite completamente a mano al ritmo di una al giorno.

La produzione vera e propria iniziò nel 1967 con la I Serie per concludersi nel 1972 con la II Serie. La prima serie totalizzò 343 esemplari prodotti tra il maggio 1967 e il luglio 1968. Altre 1.176 furono le Cosmo II Serie; questa versione rimase sul mercato dal luglio 1968 al settembre del 1972.

La I Serie o L10A della Cosmo utilizzava il motore Wankel 0810 a doppio rotore. La cilindrata era di 998 cm³ e la potenza dell’ordine dei 110 CV (82 kW). La L10A era dotata anche di un carburatore Hitachi a quadricorpo e di un sistema di accensione che utilizzava due candele per camera e una doppia distribuzione. Di serie era montato un cambio a quattro rapporti e ruote da 14 pollici. Le sospensioni anteriori erano del tipo a ruote indipendenti dotate di molle elicoidali e di barra antirollio. Per le sospensioni posteriori venne utilizzato il ponte rigido tipo DeDion dotato di balestre semiellittiche e braccetti di rinforzo. I freni anteriori erano a disco da 254 mm senza servoassistenza, al posteriore erano montati dei tamburo da 200 mm.

In merito alle prestazioni la Cosmo accelerava sui 400 m in 16,4 secondi mentre la velocità massima era di 185 km/h. La I serie, 343 gli esemplari costruiti, veniva venduta al prezzo di 1,48 milioni di Yen dell’epoca.

La II serie o L10B fu presentata nel luglio 1968. Montava il motore 0813 la cui potenza era di 128 hp (95 kW). Esteticamente la vettura si riconosceva per la nuova calandra e per le due prese d’aria create ai lati. Altre modifiche introdotte con questo modello erano le ruote da 15 pollici di serie, il cambio a cinque marce e freni più potenti. L’interasse era stato aumentato di 14,9 cm in modo da aumentare lo spazio disponibile e il comfort di marcia. La velocità massima salì a 193 km/h mentre sui 400 metri la vettura otteneva un tempo di 15,8 secondi.

Ne verranno prodotte 1.176 delle quali sei esportate negli Stati Uniti d’America. Come per la serie precedente il prezzo era di 1,48 milioni di Yen.

Nel 1968 la Cosmo venne impiegata nella Marathon de la Route, una competizione molto dura, che si svolgeva sul tracciato del Nürburgring. La gara si svolgeva su un arco di 84 ore e la Mazda iscrisse due Cosmo, una con equipaggio giapponese ed una con piloti belgi. Le vetture, che praticamente erano di serie a parte l’aggiunta di un condotto laterale sul lato sinistro al sistema di aspirazione, per gran parte della competizione occuparono la quarta e la quinta posizione. Alla 82ª ora la vettura condotta dall’equipaggio giapponese fu costretta al ritiro per la rottura di un asse mentre l’altra Cosmo arrivo quarta assoluta. Il motore utilizzato su queste vetture era il 10A la cui potenza, per favorire l’affidabilità, era stata limitata a 130 cv (97 kW).

La seconda generazione della Cosmo, conosciuta anche come Cosmo CD, venne presentata nel 1975 e rimase in produzione fino al 1981. In Giappone era venduta come Cosmo AP, negli USA con il nome Cosmo, in molti mercati come Mazda RX-5 e su pochi altri come Mazda 121. Quest’ultima non va confusa con l’altra Mazda 121, una utilitaria, venduta in molti paesi, tra i quali l’Italia qualche tempo dopo.

La Cosmo CD montava il motore Wankel di maggiore cubatura mai realizzato ed utilizzava il pianale e la parte meccanica della RX-4. Era leggermente più pesante della vettura della quale utilizzava il pianale ma aveva un allestimento più lussuoso. Le sospensioni erano del tipo a cinque punti ed erano stati adottati i freni a disco su tutte le ruote. Due i motori disponibili sempre Wankel: il 12A e il 13B. La vettura si rivelò comoda, veloce e ben equipaggiata sebbene la carrozzeria si dimostrasse incline alla ruggine.

Il motore era brillante e capace di salire di giri velocemente. Della Cosmo CD venne realizzata anche una versione dotata di motore a pistoni: la Cosmo 1800. Su questo modello veniva montato un motore quattro cilindri in linea di 1.769&nbsp

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;cm³ che erogava 100 hp (75 kW).

La vettura in Giappone riscosse un enorme successo e nel solo primo anno ne verranno vendute 55.000. Molto diversa fu l’accoglienza sugli altri mercati. Negli Stati Uniti la Cosmo venne venduta, in numeri molto limitati, dal 1976 al 1978. Sul solo mercato interno venne prodotta dal 1979 al 1981 una seconda serie della Cosmo CD.

Nel 1982 divenne disponibile la terza generazione della Cosmo. Questa versione utilizzava il pianale HB della Mazda che veniva impiegato anche sulla Mazda Luce

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

Argentina Home KEMPES 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Era disponibile come coupé, berlina o con tetto rigido. Sia la Luce che la Cosmo erano disponibili in Giappone con motori tipo Wankel, diesel e con motore in linea.

All’estero vennero erano disponibili solo le versioni con motore diesel e benzina, mentre la versione dotata di Wankel non venne esportata. Per quanto riguarda il Wankel era disponibile in tre versioni: 12A-SPI, 12A Turbo e 13B RESI. Il 13B-RESI era disponibile solo se si optava per la trasmissione automatica. Nel 1982 la vettura dotata di 12A Turbo si rivelò essere l’auto più veloce disponibile sul mercato giapponese.

Nel 1986 venne sostituito il modello berlina mentre le altre due versioni rimasero in produzione, pressoché immutate fino al 1989.

L’ultima generazione della Cosmo venne presentata nel 1990. La nuova versione era venduta come Eunos, che rappresentava il marchio di lusso della Mazda. La vettura utilizzava la piattaforma JC ed era la vettura top della gamma di questo marchio.

Fu l’unica automobile Mazda dotata del motore Wankel a tre rotori 20B-REW e doppio turbocompressore; fu prodotta anche con il motore a due rotori 13B-REW sempre con doppio turbocompressore. Il motore 20B-REW aveva una cilindrata di 1.962 cm³, la più elevata mai utilizzata su un Wankel, ed erogava 300 hp (224 kW).

La Eunos Cosmo era una vettura con carrozzeria 2+2 ed era dotata di numerosi e innovativi servomeccanismi. Tra questi figurava la trasmissione automatica a quattro rapporti a controllo elettronico. Altre primizie di questo modello erano costituite dal sistema di sovralimentazione sequenziale sia per il motore 13B-REW che per il 20B-REW (offerto per la prima volta su una vettura di serie), il lettore CD, il navigatore GPS, il telefono cellulare, la radio, TV con codifica NTSC, schermo Touch screen per regolare il condizionatore e il Car Control System.

Della Eunos Cosmo furono prodotti 8.875 esemplari fino al settembre 1995, quando ne venne interrotta la produzione.

Presso il salone automobilistico di Tokyo del 2002 è stata presentata la nuova versione della Mazda Cosmo, denominata 21.Era dotata di un propulsore derivato dalla Mazda RX-8 e la linea riprendeva quella dell’originale Cosmo degli anni ’60, anche se le dimensioni erano più contenute dal momento che era stata basata sulla carrozzeria della Mazda MX-5.

Altri progetti